(028) 6658 3355 ,( 028)62508678
(028) 66583355
CÔNG TY TNHH HÀ MY SHOES
HA MY SHOES CO., LTD
TRỤ SỞ CHÍNH : 6/11 ĐƯỜNG SỐ 5 . P. BÌNH TRƯNG TÂY . QUẬN 2 . TPHCM
TIN TỨC NỔI BẬT
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT TRONG TUẦN
SẢN PHẨM MỚI RA LÒ CỦA HÀ MY SHOES ĐANG ĐƯỢC SỰ TIẾP ĐÓN RẤT NHIỀU TỪ QUÝ KHÁCH HÀNG , TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM RẤT PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN ĐI PHƯỢT VÀ CÁC ANH CÔNG NHÂN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH VÀ CÁC QUÝ CÔNG SỞ . NHANH TAY CÁC BẠN SẮP HẾT HÀNG RỒI 
Xem chi tiết
SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI RA ĐỜI ĐỂ PHỤC VỤ CHO SỰ BẤT TIỆN CỦA BẠN!
Những thông tin hữu ích cùng với những ưu đãi hấp dẫn!
Xem chi tiết
TIN TUYỂN DỤNG
Cơ hội việc làm.
Xem chi tiết
HỢP ĐỒNG KINH TẾ CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
 
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Hợp đồng số: 150900/HĐ
 
-     Căn cứ Bộ Luật Dân Sự 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
-     Căn cứ Bộ Luật Thương Mại 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
-     Căn cứ chức năng hoạt động,  nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay,  ngày   tháng    năm, chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:
Bên Khách Hàng (gọi tắt là Bên A)
Tên cơ quan     :        
Địa chỉ             :        
Điện thoại        :        
Mã số thuế       :        
Đại diện                                                                        Chức vụ: 
Số Tài khoản   :       
Ngân Hàng
Bên Cung Cấp Hàng (gọi tắt là Bên B)
Tên cơ quan     :         CÔNG TY TNHH HÀ MY SHOES
Địa chỉ             :         6/11 Đường 5, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại        :         08.6658 3355  -  0908 563 582
Mã số thuế       :         0313348613
Đại diện           :         Ông  HÀ MINH CÔNG             Chức vụ:  Giám Đốc
Số Tài khoản   :        202 697 599   
Ngân Hàng  Á Châu  –  PGD: Tân Chánh Hiệp
          Sau khi thỏa thuận và thống nhất, hai bên cùng nhau  đi đến ký kết bản hợp đồng gồm  những điều khoản sau: 
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
Bên B  nhận cung cấp giày đi mưa cho bên A:
Giá cả và số lượng chi tiết như sau:
STT TÊN HÀNG CHẤT LIỆU ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
               
               
               
CỘNG        
Tổng giá trị tiền hàng:
Tiền thuế VAT:
Tổng cộng:
Số tiền bằng chữ:
Điều 2:Quy định về đổi trả hàng:
Điều kiện đổi hàng: Do lỗi của bên B về sản xuất sản phẩm được đổi với điều kiện sản phẩm còn nguyên nhãn mác bao bì.Thời gian đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng . Nếu vượt quá ngày quy định công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đổi hàng . 
Điều 3Thời gian và địa điểm giao hàng:
Thời gian giao hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt hàng và ký hợp đồng.
Địa điểm giao nhận: Bên B giao hàng tại kho bên A ( Khu vực nội thành , TPHCM ) , ngoài khu vực sẽ tính ship vận chuyển .
Điều 4:Phương thức thanh toán:
-       Bên A ứng trước  cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng được ký kết.
-       Bên A thanh toán 70% còn lại : Khi hàng hóa được giao nhận đầy đủ và đúng yêu cầu, nội dung theo hợp đồng và nhận hóa đơn tài chính từ bên B.
-       Phương thức thanh toán : Tiền mặt/chuyển khoản.
Điều 5: Trách nhiệm của 2 bên:
Đối với bên A:
-     Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc giao hàng.
-     Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo điều 4.
Đối với bên B:
Chịu trách nhiệm giao hàng mới 100%, đúng chủng loại, số lượng và thời gian như đã được đề cập ở điều 1 và điều 3 của hợp đồng.

Điều 6: Bồi thường thiệt hại:
-  Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các trường hợp sau:
+  Bên A yêu cầu đơn đặt hàng đặc biệt, Bên B đã sản xuất nhưng sau đó Bên A hủy bỏ đơn đặt hàng đó.
+  Bên A hủy đơn đặt hàng khi Bên B trên đường giao hàng đến Bên A.
-  Bên B bồi thường cho Bên A trong trường hợp giao hàng chậm trễ hơn thời gian giao hàng thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên A.
-  Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có.
 - Giá trị bồi thường tương đương với giá trị hợp đồng.
Điều 7: Điều khoản chung:
-  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản thể hiện trong bản hợp đồng này. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên cùng thỏa thuận giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí. Trường hợp không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo pháp luật hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Tòa Án Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, phán quyết của tòa án có tính chung thâm và bắt buộc đối với hai bên.
-  Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có phát sinh vấn đề bất lợi về hàng hóa, thanh toán, hai bên phải thông báo trước để cùng nhau bàn bạc, giải quyết, nếu cần sẽ làm phụ lục kèm theo hợp đồng.
Điều 8: Hiệu lực hợp đồng:
-    Hợp đồng được lập thành  02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
-    Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Tin khác